?

Log in

No account? Create an account

Minsk!

Social capital

Rating position

Name:
Менск|Минск
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Менск, Минск, Мінск
ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ

Internet Map   GISMETEO.RU: погода в г. МинскВолонтерская группа "Мастерская детской надежды" организует и проводит благотворительные аукционы предметов ручной работы и мастер-классы по различным видам творчества для сбора средств тяжелобольным детям.

Грамадзкае аб'яднанне аховы жывёлаў "Эгіда"/Общественное обьединение защиты животных "Эгида"

Минские хостелы. Спасибо incopolis

BY RU
Суполка minsk_by створаная, каб аб'яднаць усіх мінчукоў і людзей, неабыякавых да гэтага горада. Сообщество minsk_by создано c целью объединить всех минчан и людей неравнодушных к этому городу.
Правілы суполкі: Правила сообщества:
-Допісы ў суполцы павінныя мець непасрэднае або ўскоснае дачыненне да Мінску і ягоных жыхароў.
-У суполцы дзве афіцыйныя мовы: руская і беларуская (прычым дазволеныя тры беларускія правапісы: клясічны, афіцыйны і лацінка).
-Доўгія тэксты, малюнкі памерамі больш за 500*600, вагой больш за 500 кб, фотасправаздачы варта хаваць пад lj-cut (як ім карыстацца?).
-Забароненыя допісы кшталту "зніму/здам кватэру".
-Забароненая камерцыйная рэклама, рэклама бачын (сайтаў) і піар іншых суполак (карыстаемся comm_by).
-Забаронена выкарыстоўваць мацюкі ў допісах, дужа не рэкамендуецца ў каментарах.
-Забаронена абражаць іншых удзельнікаў дыскусіі.
-Забаронена публікаваць "плыні свядомасці".
-Дазволена пакідаць допісы бяз магчымасці каментавання пасля папярэдняй дамоўленасці з мадэратарам.
-Забароненыя краспосты (што гэта такое і чаму?). Але пакінуць спасылку на допіс ў суседняй суполцы цалкам дапушчальна.
-Забаронена публічна абмяркоўваць дзеянні старшыняў (модэраў).
-Забароненыя допісы, звязаныя з абмеркаваннем прыватных допісаў іншых карыстальнікаў. (напрыклад "справадачы аб паездцы ў Менск").
-Забароненыя допісы, змест якіх адпавядае тэматыцы дзеючых профільных суполак (спіс: visa_by, rabota_by, otdam_darom_by.) Толькі ў выпадках, калі ў профільных суполках не здолелі вам дапамагчы, паспрабуйце зрабіць допіс у minsk_by.
-Забаронена ўсё, што парушае ўмовы карыстання ЖЖ.
-Усё астатняе дазволена.

За першае парушэне правілаў выдаецца папярэджанне. У залежнасці ад тыпу і цяжкасці парушэння магчымае другое папярэджанне. Пасля - бан. У асобных выпадках (абраза, пусты акаўнт, тролеры, спам і г.д.) магчымы бан без папярэджаннў. Што рабіць у выпадку бана? Глядзі ніжэй (рэкамэндацыі).
-Сообщения в сообществе должны иметь прямое или косвенное отношение к Минску и его жителям.
-В сообществе 2 официальных языка: русский и белорусский (три варианта правописания - классический, официальный, латиница).
-Длинные тексты, картинки размерами более 500*600, весом более 500 кб, фотоотчеты следует прятать под lj-cut. (как им пользоваться?)
-Запрещены посты вида "сниму/сдам квартиру".
-Запрещена коммерческая реклама, реклама сайтов и пиар других сообществ (используем comm_by).
-Запрещено использовать мат в сообщениях, крайне не рекомендуется в комментариях.
-Запрещено оскорблять других участников дискуссии.
-Запрещено публиковать "потоки сознания".
-Посты без возможности комментирования разрешены после предварительного согласования со смотрителем.
-Запрещены кросспосты (что такое и почему?). Но оставить ссылку на сообщение в соседнем сообществе вполне допустимо.
-Запрещено публичное обсуждение действий смотрителей.
-Запрещены посты, связанные с обсуждением личных записей других пользователей (например, "отчеты о поездке в Минск").
-Запрещены посты, содержание которых соответствует тематике действующих профильных сообществ (список: visa_by, rabota_by, otdam_darom_by. Только в случаях, когда в профильных сообществах вам ничем не смогли помочь, допускается размещение поста в minsk_by.
-Запрещено все, что нарушает Условия пользования ЖЖ.
-Все остальное разрешено.


За первое нарушение правил дается предупреждение. В зависимости от вида и тяжести нарушения возможно и второе предупреждение. Затем бан. В отдельных случаях (оскорбление, пустой аккаунт, троллеры, спам и т.п.) возможен бан без предупреждения. Что делать в случае бана? См. ниже (рекомендации)
Не вітаецца: Не приветствуются:
-Копі-паст розных навіновых стужак. Тэхналогіі не стаяць на месцы, у большасці стужак ёсць RSS-рассыланне і трансляцыя ў ЖЖ.
-Графічныя афішы ў абвешчаннях аб якіх-небудзь падзеях.
-"Цягніковыя" допісы - публікаванне допіса ў адказ на іншы. Абмяркоўваць варта ў каментарах.
-Копи-паст различных новостных лент. Технологии не стоят на месте, у большинства лент есть RSS-рассылка и трансляции в ЖЖ.
-Графические афиши в объявлениях о каких-либо событиях.
-"Паровозные" сообщения - опубликование сообщения в ответ на другое. Обсуждать лучше в комментариях.
Рэкамендацыі: Рекомендации:
Калі ласка, будзьце ўзаемна ветлівымі і памятайце, што вашае меркаванне належыць толькі вам і іншыя могуць не падзяляць яго.
Перш чым напісаць пост, падумайце добра - ці будзе цікавым тое, аб чым вы пішаце, яшчэ камусьці, акрамя вас.
Не варта захапляцца залішнім фарматаваннем тэксту. Вылучэнне тлустым, рознымі колерамі, занадта вялікім памерам шрыфта звычайна толькі раздражняе і не спрыяе ўспрыяццю інфармацыі, а таксама істотна падвышае імавернасць "мадэратарскай самаўпраўнасці".
Калі вы атрымалі бан, альбо ваш допіс быў выдалены, а прычыны вы не ведаеце, не спрабуйце адразу ж яго паўтараць альбо пісаць гнеўны допіс. Паспрабуйце звярнуцца да аднаго з мадэратараў (у першую чаргу да таго, хто баніў) праз прыватныя паведамленні, skype ці іншы сродак сувязі, пададзены у ЖЖ канкрэтнага старшыні суполкі.
Калі трэба набыць кампутар, мабільны тэлефон і г.д., паспрабуйце спачатку пашукаць на http://www.shop.by, http://www.kosht.com, http://www.onliner.by. Хутчэй за ўсё, вас туды і накіруюць.
Для размяшчэння абвестак аб набыцці-продажу, падарунках, паспрабуйце напісаць у kupi_prodaj_by, otdam_darom_by.
Спіс усіх беларускіх суполак можна паглядзець у comm_by Рэкламаваць новыя суполкі - таксама там.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и помните, что ваше мнение принадлежит только вам и другие могут не разделять его.
Прежде чем написать пост, подумайте хорошенько - будет ли интересно то, о чем вы пишете, еще кому-то, кроме вас.
Не стоит увлекаться излишним форматированием текста. Выделение жирным, разными цветами, слишком большим размером шрифта обычно только раздражает и не способствует ыосприятию информации, а также существенно повышает вероятность "модераторского произвола".
Если вы получили бан, или же ваше сообщение было удалено, а причины вы не знаете, не пытайтесь сразу же его повторить либо написать гневный пост. Обратитесь к одному из смотрителей (в первую очередь к тому, который банил) через личные сообщения, skype или иные способы связи, указанные в ЖЖ конкретного смотрителя.
Если нужно купить компьютер, сотовый телефон и т.п., попробуйте сначала поискать на http://www.shop.by, http://www.kosht.com, http://www.onliner.by. Cкорее всего, вас туда и отправят.
Для размещения объявлений о купле-продаже, подарках, попробуйте написать в kupi_prodaj_by, otdam_darom_by.
Список всех белорусских сообществ можно посмотреть в comm_by Рекламировать новые сообщества - там же

 IRC-канал сообщества

Пошук у суполцы / Поиск по сообществу


Часта задаюць пытанні: / Часто задаваемые вопросы:


Сяброўскія суполкі: / Дружественные сообщества:


Спіс беларускіх суполак/Список белорусских сообществ.


-dze_znajsci Здесь вы сможете поинтересоваться у народа "где, что, почём у нас в Минске" (да и не только Минске) и никто вас не будет гнать за это в шею.
-cnimu_cdam_by Сдаем/снимаем квартиры/комнаты
-cafe_minsk Агляд кавярняў, кафэ і растаранаў Мінску.

-by Беларусь
-fif_by Тоже Беларусь
-grodno Гродно
-by_architecture Спадчына Беларусі
-minsk1067 Минск - история и современность
-_blik_ Беларуская Ліга Інтэлектуальных каманд
-by_cinema Беларуское кино
-arthouse_minsk Некоммерческое кино
-otdam_darom_by Отдам даром
-by_music Белорусская музыка
-music_by Тоже белоруская музыка
-by_politics Свои политические взгляды выражают тут
-by_sport Спортивная жизнь Беларуси
-afisha_by Белорусская афиша
-by_theatre Театральный мир Беларуси
-by_photo Фотоклуб
-by_mova Беларуская мова
-by_youth Всеобщая глобализация внутрибелорусской дружбы
-lj_belarusian Перевод на белорусский
-by_obmen Обмен фильмами, музыкой etc
-by_muzobmen Обмен музыкой
-knigoobmen_mnsk Обмен книгами
-by_beer Сообщество для любителей пива
-by_litara Белорусская литература
-by_vershy Суполка, прысвечаная вершам на беларускай мове
-by_humour Белорусский юмор
-historyja История Беларуси
-by_hippy Belarussian hippy community
-auto_by Сообщество белорусских автолюбителей
-tuning_by Тюнинг автомобилей в Беларуси
-dolcevita_by Отзывы на рестораны/кафе/клубы/бары/дискотеки etc
-rabota_by Работа в Беларуси
-visa_by Все о визах
-comm_by Белорусские ЖЖ-сообщества. Каталог
-kupi_prodaj_by Купи-продай в Беларуси
-zrabi_pradaj Зрабі-прадай
-mahiliou Жывы Магілёў
-futurama_bel Суполка аматараў мультеэрыяла
-friends_by Шукаю Сяброў
-spo_by Халява в туризме по-беларуски
-minsk_by_bike Катаемся для удовольствия
-by_banya - Сообщество любителей бани Беларуси
-recfilm_by - Бесплатная запись фильмов для Беларуси
-garfield_bel - Штодзённыя прыгоды Гарфілда
-by_praha - Беларуская Прага
-tryslovy - Толькі тры словы
-userbars - Збіраем юзербары разам
-pokazki_by - Анекдоты, показкі
-by_maskva - "Беларуская Масква" - сообщество для московских белорусов и белорусских москвичей
-dyletant - Фан-клуб перадачы "Падарожжы Дылетанта"
-svadba_by - Все о свадьбах в Беларуси, основной упор сделан на оригинальные и тематические свадьбы
-belsat_by - Суполка канала Белсат
-kuchnia_by - Кухня Беларусі. Рэцэпты смачных страваў
-wild_typography - Дикая типографика. Cамобытные буквы и надписи с улиц городов Беларуси
-overheard_by - Подслушано в Беларуси
-nedvizhimost_by - Недвижимость, риэлтерская деятельность
-potrebitel_by - Это сообщество создано для обмена позитивным и негативным опытом потребления товаров и услуг в Беларуси, и г.Минске в частности
-kresy_arch - польская архітэктура на "крэсах усходніх"
- Белорусский экологический блогСписок ссылок на ресурсы о Беларуси.


Создатель O_Spash (журнал создателя был удален и заново создан под тем же именем кем-то другим).

Видео о современном Минске (Часть 1-я - Траффик)(c) www.ibad.ru

Akavita

Categories

армия, город, история, криминал, недвижимость, образование, общество, политика, происшествия, работа, религия, финансы, экология, знаменитости, игры, искусство, кино, литература, музыка, спорт, фантастика, еда, животные, природа, путешествия, косметика, медицина, здоровье, авто, дача, дизайн, мода, ремонт, эзотерика, философия, дети, семья, it, авиация, компьютеры, космос, наука, производство, техника, технологии, энергетика, россия, 18+, отношения, юмор, психология, отзывы, рукоделие, лытдыбр, экономика, транспорт, напитки, архитектура, праздники, театр, корабли, рыбалка, фотография, птицы, цветы, лингвистика, ссср, беларусь

Social capital

Rating position

Statistics