?

Minsk!

Social capital

  • 106

Rating position

Name:
Менск|Минск
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Менск, Минск, Мінск
ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ

Internet Map   GISMETEO.RU: погода в г. МинскВолонтерская группа "Мастерская детской надежды" организует и проводит благотворительные аукционы предметов ручной работы и мастер-классы по различным видам творчества для сбора средств тяжелобольным детям.

Грамадзкае аб'яднанне аховы жывёлаў "Эгіда"/Общественное обьединение защиты животных "Эгида"

Минские хостелы. Спасибо incopolis

BY RU
Суполка minsk_by створаная, каб аб'яднаць усіх мінчукоў і людзей, неабыякавых да гэтага горада. Сообщество minsk_by создано c целью объединить всех минчан и людей неравнодушных к этому городу.
Правілы суполкі: Правила сообщества:
-Допісы ў суполцы павінныя мець непасрэднае або ўскоснае дачыненне да Мінску і ягоных жыхароў.
-У суполцы дзве афіцыйныя мовы: руская і беларуская (прычым дазволеныя тры беларускія правапісы: клясічны, афіцыйны і лацінка).
-Доўгія тэксты, малюнкі памерамі больш за 500*600, вагой больш за 500 кб, фотасправаздачы варта хаваць пад lj-cut (як ім карыстацца?).
-Забароненыя допісы кшталту "зніму/здам кватэру".
-Забароненая камерцыйная рэклама, рэклама бачын (сайтаў) і піар іншых суполак (карыстаемся comm_by).
-Забаронена выкарыстоўваць мацюкі ў допісах, дужа не рэкамендуецца ў каментарах.
-Забаронена абражаць іншых удзельнікаў дыскусіі.
-Забаронена публікаваць "плыні свядомасці".
-Дазволена пакідаць допісы бяз магчымасці каментавання пасля папярэдняй дамоўленасці з мадэратарам.
-Забароненыя краспосты (што гэта такое і чаму?). Але пакінуць спасылку на допіс ў суседняй суполцы цалкам дапушчальна.
-Забаронена публічна абмяркоўваць дзеянні старшыняў (модэраў).
-Забароненыя допісы, звязаныя з абмеркаваннем прыватных допісаў іншых карыстальнікаў. (напрыклад "справадачы аб паездцы ў Менск").
-Забароненыя допісы, змест якіх адпавядае тэматыцы дзеючых профільных суполак (спіс: visa_by, rabota_by, otdam_darom_by.) Толькі ў выпадках, калі ў профільных суполках не здолелі вам дапамагчы, паспрабуйце зрабіць допіс у minsk_by.
-Забаронена ўсё, што парушае ўмовы карыстання ЖЖ.
-Усё астатняе дазволена.

За першае парушэне правілаў выдаецца папярэджанне. У залежнасці ад тыпу і цяжкасці парушэння магчымае другое папярэджанне. Пасля - бан. У асобных выпадках (абраза, пусты акаўнт, тролеры, спам і г.д.) магчымы бан без папярэджаннў. Што рабіць у выпадку бана? Глядзі ніжэй (рэкамэндацыі).
-Сообщения в сообществе должны иметь прямое или косвенное отношение к Минску и его жителям.
-В сообществе 2 официальных языка: русский и белорусский (три варианта правописания - классический, официальный, латиница).
-Длинные тексты, картинки размерами более 500*600, весом более 500 кб, фотоотчеты следует прятать под lj-cut. (как им пользоваться?)
-Запрещены посты вида "сниму/сдам квартиру".
-Запрещена коммерческая реклама, реклама сайтов и пиар других сообществ (используем comm_by).
-Запрещено использовать мат в сообщениях, крайне не рекомендуется в комментариях.
-Запрещено оскорблять других участников дискуссии.
-Запрещено публиковать "потоки сознания".
-Посты без возможности комментирования разрешены после предварительного согласования со смотрителем.
-Запрещены кросспосты (что такое и почему?). Но оставить ссылку на сообщение в соседнем сообществе вполне допустимо.
-Запрещено публичное обсуждение действий смотрителей.
-Запрещены посты, связанные с обсуждением личных записей других пользователей (например, "отчеты о поездке в Минск").
-Запрещены посты, содержание которых соответствует тематике действующих профильных сообществ (список: visa_by, rabota_by, otdam_darom_by. Только в случаях, когда в профильных сообществах вам ничем не смогли помочь, допускается размещение поста в minsk_by.
-Запрещено все, что нарушает Условия пользования ЖЖ.
-Все остальное разрешено.


За первое нарушение правил дается предупреждение. В зависимости от вида и тяжести нарушения возможно и второе предупреждение. Затем бан. В отдельных случаях (оскорбление, пустой аккаунт, троллеры, спам и т.п.) возможен бан без предупреждения. Что делать в случае бана? См. ниже (рекомендации)
Не вітаецца: Не приветствуются:
-Копі-паст розных навіновых стужак. Тэхналогіі не стаяць на месцы, у большасці стужак ёсць RSS-рассыланне і трансляцыя ў ЖЖ.
-Графічныя афішы ў абвешчаннях аб якіх-небудзь падзеях.
-"Цягніковыя" допісы - публікаванне допіса ў адказ на іншы. Абмяркоўваць варта ў каментарах.
-Копи-паст различных новостных лент. Технологии не стоят на месте, у большинства лент есть RSS-рассылка и трансляции в ЖЖ.
-Графические афиши в объявлениях о каких-либо событиях.
-"Паровозные" сообщения - опубликование сообщения в ответ на другое. Обсуждать лучше в комментариях.
Рэкамендацыі: Рекомендации:
Калі ласка, будзьце ўзаемна ветлівымі і памятайце, што вашае меркаванне належыць толькі вам і іншыя могуць не падзяляць яго.
Перш чым напісаць пост, падумайце добра - ці будзе цікавым тое, аб чым вы пішаце, яшчэ камусьці, акрамя вас.
Не варта захапляцца залішнім фарматаваннем тэксту. Вылучэнне тлустым, рознымі колерамі, занадта вялікім памерам шрыфта звычайна толькі раздражняе і не спрыяе ўспрыяццю інфармацыі, а таксама істотна падвышае імавернасць "мадэратарскай самаўпраўнасці".
Калі вы атрымалі бан, альбо ваш допіс быў выдалены, а прычыны вы не ведаеце, не спрабуйце адразу ж яго паўтараць альбо пісаць гнеўны допіс. Паспрабуйце звярнуцца да аднаго з мадэратараў (у першую чаргу да таго, хто баніў) праз прыватныя паведамленні, skype ці іншы сродак сувязі, пададзены у ЖЖ канкрэтнага старшыні суполкі.
Калі трэба набыць кампутар, мабільны тэлефон і г.д., паспрабуйце спачатку пашукаць на http://www.shop.by, http://www.kosht.com, http://www.onliner.by. Хутчэй за ўсё, вас туды і накіруюць.
Для размяшчэння абвестак аб набыцці-продажу, падарунках, паспрабуйце напісаць у kupi_prodaj_by, otdam_darom_by.
Спіс усіх беларускіх суполак можна паглядзець у comm_by Рэкламаваць новыя суполкі - таксама там.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и помните, что ваше мнение принадлежит только вам и другие могут не разделять его.
Прежде чем написать пост, подумайте хорошенько - будет ли интересно то, о чем вы пишете, еще кому-то, кроме вас.
Не стоит увлекаться излишним форматированием текста. Выделение жирным, разными цветами, слишком большим размером шрифта обычно только раздражает и не способствует ыосприятию информации, а также существенно повышает вероятность "модераторского произвола".
Если вы получили бан, или же ваше сообщение было удалено, а причины вы не знаете, не пытайтесь сразу же его повторить либо написать гневный пост. Обратитесь к одному из смотрителей (в первую очередь к тому, который банил) через личные сообщения, skype или иные способы связи, указанные в ЖЖ конкретного смотрителя.
Если нужно купить компьютер, сотовый телефон и т.п., попробуйте сначала поискать на http://www.shop.by, http://www.kosht.com, http://www.onliner.by. Cкорее всего, вас туда и отправят.
Для размещения объявлений о купле-продаже, подарках, попробуйте написать в kupi_prodaj_by, otdam_darom_by.
Список всех белорусских сообществ можно посмотреть в comm_by Рекламировать новые сообщества - там же

 IRC-канал сообщества

Пошук у суполцы / Поиск по сообществу


Часта задаюць пытанні: / Часто задаваемые вопросы:


Сяброўскія суполкі: / Дружественные сообщества:


Спіс беларускіх суполак/Список белорусских сообществ.


-dze_znajsci Здесь вы сможете поинтересоваться у народа "где, что, почём у нас в Минске" (да и не только Минске) и никто вас не будет гнать за это в шею.
-cnimu_cdam_by Сдаем/снимаем квартиры/комнаты
-cafe_minsk Агляд кавярняў, кафэ і растаранаў Мінску.

-by Беларусь
-fif_by Тоже Беларусь
-grodno Гродно
-by_architecture Спадчына Беларусі
-minsk1067 Минск - история и современность
-_blik_ Беларуская Ліга Інтэлектуальных каманд
-by_cinema Беларуское кино
-arthouse_minsk Некоммерческое кино
-otdam_darom_by Отдам даром
-by_music Белорусская музыка
-music_by Тоже белоруская музыка
-by_politics Свои политические взгляды выражают тут
-by_sport Спортивная жизнь Беларуси
-afisha_by Белорусская афиша
-by_theatre Театральный мир Беларуси
-by_photo Фотоклуб
-by_mova Беларуская мова
-by_youth Всеобщая глобализация внутрибелорусской дружбы
-lj_belarusian Перевод на белорусский
-by_obmen Обмен фильмами, музыкой etc
-by_muzobmen Обмен музыкой
-knigoobmen_mnsk Обмен книгами
-by_beer Сообщество для любителей пива
-by_litara Белорусская литература
-by_vershy Суполка, прысвечаная вершам на беларускай мове
-by_humour Белорусский юмор
-historyja История Беларуси
-by_hippy Belarussian hippy community
-auto_by Сообщество белорусских автолюбителей
-tuning_by Тюнинг автомобилей в Беларуси
-dolcevita_by Отзывы на рестораны/кафе/клубы/бары/дискотеки etc
-rabota_by Работа в Беларуси
-visa_by Все о визах
-comm_by Белорусские ЖЖ-сообщества. Каталог
-kupi_prodaj_by Купи-продай в Беларуси
-zrabi_pradaj Зрабі-прадай
-mahiliou Жывы Магілёў
-futurama_bel Суполка аматараў мультеэрыяла
-friends_by Шукаю Сяброў
-spo_by Халява в туризме по-беларуски
-minsk_by_bike Катаемся для удовольствия
-by_banya - Сообщество любителей бани Беларуси
-recfilm_by - Бесплатная запись фильмов для Беларуси
-garfield_bel - Штодзённыя прыгоды Гарфілда
-by_praha - Беларуская Прага
-tryslovy - Толькі тры словы
-userbars - Збіраем юзербары разам
-pokazki_by - Анекдоты, показкі
-by_maskva - "Беларуская Масква" - сообщество для московских белорусов и белорусских москвичей
-dyletant - Фан-клуб перадачы "Падарожжы Дылетанта"
-svadba_by - Все о свадьбах в Беларуси, основной упор сделан на оригинальные и тематические свадьбы
-belsat_by - Суполка канала Белсат
-kuchnia_by - Кухня Беларусі. Рэцэпты смачных страваў
-wild_typography - Дикая типографика. Cамобытные буквы и надписи с улиц городов Беларуси
-overheard_by - Подслушано в Беларуси
-nedvizhimost_by - Недвижимость, риэлтерская деятельность
-potrebitel_by - Это сообщество создано для обмена позитивным и негативным опытом потребления товаров и услуг в Беларуси, и г.Минске в частности
-kresy_arch - польская архітэктура на "крэсах усходніх"
- Белорусский экологический блогСписок ссылок на ресурсы о Беларуси.


Создатель O_Spash (журнал создателя был удален и заново создан под тем же именем кем-то другим).

Видео о современном Минске (Часть 1-я - Траффик)(c) www.ibad.ru

Akavita

Social capital

  • 106

Rating position

Statistics